Bảng giá chậu cây cảnh đang áp dụng tại Bancaycanhdep.com

Kính gửi quý khách hàng bảng giá chậu cây đang áp dụng tại cửa hàng và website Bancaycanhdep.com. Giá chậu cây cảnh có thể thay đổi tùy theo thời điểm. Quý khách có thể gọi trực tiếp đến sô 0916699856 để biết chính xác nhất

Bảng giá chậu cây cảnh đang áp dụng tại Bancaycanhdep.com

Bảng giá cây cảnh

Bảng giá các loại chậu trồng cây cảnh đang áp dụng trên hệ thống cửa hàng Bán cây cảnh đẹp

Mã hàng Tên hàng hóa Giá bán Hình ảnh (url1,url2...)
SP000192 chậu vuông nhựa xanh 90.000 VNĐ  
SP000189 chậu mũ chữ nhật 90.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/a275fe2ed9ce446a97485bf895a6f751.jpg
SP000187 chậu nhỏ chữ TQ 40.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/cae4a8ba67fe4544b3f9dcca0cca9d39.jpg
SP000186 chậu thủy tinh ly 70.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/3be133d741bc4e95aa0f0f3c683b8baa.jpg
SP000185 chậu thủy tinh trụ 80.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/b0a18a825e3d4f4581368ca7e1facc11.jpg
SP000184 chậu trắng ống trung 70.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/27d173e469044cea92b0352d6a53c816.jpg
SP000183 chậu bầu có đĩa nhỏ 50.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/60e7a599fc76462884a6f8236ff5acbf.jpg
SP000182 chậu xoắn có đế 90.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/db3c926178ea40c2adce02723c5af2dd.jpg
SP000181 chậu lục giác 160.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/a6d3c92b5cf74cf6b58fe6e719f1f1ad.jpg
SP000172 chậu tròn trứng lớn 90.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/0074d7e152884c9fa000e604d11d9b12.jpg
SP000170 giỏ cói lục bình loại lớn 450.000 VNĐ  
       
       
SP000158 chậu thủy tinh nhỏ 60.000 VNĐ  
SP000157 chậu mũ kim cương 100.000 VNĐ  
SP000155 chậu xi măng vuông nhỏ 170.000 VNĐ  
SP000147 chậu thủy tinh 90.000 VNĐ  
SP000142 Giỏ cói size 35 180.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/7dc6491a64154f40ba1549e2cfbaca8c.jpeg
SP000141 Giỏ cói size 30cm 160.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/d7b555a04a5e4c069c3c0f57865dc766.jpeg
SP000137 Chậu xi măng bầu thấp màu xi bộ nhỏ 120.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/eb1f63553d3c4c64bbb632d2e694fa57.jpeg
SP000136 Chậu xi măng bầu thấp màu xi bộ lớn 250.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/5d289ddf28fb46e18e26fc57c3fa8088.jpeg
SP000135 Chậu xi măng bầu màu đen bộ nhỏ 250.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/b49b7e7a7cf64c429e745d039091468e.jpeg
SP000134 Chậu xi măng bầu màu đen bộ lớn 350.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/86620229063143e7b23c250572715923.jpeg
SP000133 Chậu xi măng đen tủ lạnh 30x60 350.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/026d8582cc0545739f4acc53af270e0b.jpeg
SP000117 trầu bà thông minh 130.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/8b55c08bd1ac491f918f65d11e8636c8.jpg
SP000098 chậu sứ bộ 3 xoắn ngang loại nhỏ 100.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/d28b55d464f04d928c88e918f192904a.jpg
SP000097 chậu sứ bộ 3 xoắn ngang loại nhỏ 180.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/d28b55d464f04d928c88e918f192904a.jpg
SP000096 chậu sứ bộ 3 xoắn ngang lớn 260.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/d28b55d464f04d928c88e918f192904a.jpg
SP000095 chậu sứ cốc cao để bàn 30.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/89f6306c13d54efbb9524f8fce411da2.jpg
SP000094 chậu tròn bầu để bàn lớn 40.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/3797af46770c4719825afbc3a863f399.jpg
SP000093 chậu sứ để bàn bộ 3 cỡ nhỏ 30.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/7c831e251a494eb4a78f5a6133db5060.jpg,https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/995e01b79d9343daadec9b9e119105e9.jpg,https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/ef85ac4fb94a4ec08b1f0a3ebdb15947.jpg
SP000092 chậu sứ để bàn bộ 3 cỡ trung 50.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/09f62bf37f364b8cb0bb601e7f777f7f.jpg
SP000091 chậu sứ để bàn bộ 3 cỡ lớn 70.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/7bb073691afa4cce9e499ecc5ad31860.jpg,https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/1453a6cceddb4121883947350ba70b8c.jpg,https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/109c6c4d8f7648a0bdea9961704354df.jpg
SP000090 chậu sứ tròn bầu để bàn 30.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/ae5d8d26bfad4c0a8f8a499f486bd882.jpg
SP000089 chậu sứ tháp để bàn 25.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/939edad2cada4f6d87052d69d0b0d765.jpg
SP000088 chậu sứ ống tròn để bàn 45.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/d86b7a21db904967a34d6e3da967e42a.jpg
SP000087 chậu ốc cao để bàn 25.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/5cb24db6c5fb4f70948ee1c41cc5887e.jpg
SP000086 chậu lá để bàn 35.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/709624fcec6246a59611d8bd1216319f.jpg
SP000085 chậu đĩa nhỏ 30.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/430eee946e8b41b4b9fb5939ce4b7a5c.jpg
SP000083 Chậu sứ lưới cỡ trung 150k 150.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/ad0982ed7d2144fe9c605d5d80c3bada.jpeg
SP000082 Chậu sứ lưới cỡ trung 250k 250.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/d8498eee88b24a4b8269515a4c56bab2.jpeg
SP000081 Chậu sứ lưới cỡ đại 350k 350.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/ebd858e52b6c4e3f9bcb31322f6ecb26.jpeg
SP000073 Dây treo chậu lan 5.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/a1562489cf8e4301b464105341d866c1.jpeg
SP000072 Chậu trồng lan 10.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/658db617442b4637bdb40d9e798c9da3.jpeg
CXM Chậu xi măng trắng 40x40 350.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/df060beeb1bd401e9e86ca813510b436.jpeg
CSL05 Chậu sứ lu trắng trơn 350.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/66febeaf3e44422ab4b498eee297b672.jpeg
CSL01 Chậu sứ loe miệng cỡ đại 170.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/77e92cb238f6436aaa16c72f9b791bb3.jpeg
CSL03 Chậu sứ loe miệng cỡ nhỏ 80.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/77e92cb238f6436aaa16c72f9b791bb3.jpeg
CSL02 Chậu sứ loe miệng cỡ trung 100.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/77e92cb238f6436aaa16c72f9b791bb3.jpeg
CXM06 Chậu xi măng vuông xi 30x30x30 190.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/a73aaf241f7346c48d27e1c62f0f7aa7.jpeg
CXM05 Chậu xi măng vuông đen 30x30x30 190.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/3a161a57519a48988c6dedd5a254038f.jpeg
CXM04 Chậu xi măng vuông trắng 30x30x30 190.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/b2263c5cccd04eeb82c30f49bc429312.jpeg
CXM03 Chậu xi măng trắng ống 30x30 220.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/ee24cf056b9044c3b49cf3f7abb23891.jpeg
CXM02 Chậu xi măng đen ống 30x30 220.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/748486821e5f477e9ef3c757092f2ccb.jpeg
CXM01 Chậu xi măng ống 30x30 220.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/f19c9ad8f24d42e5a19d0174ed368cc3.jpeg
CSK Chậu sành khế đen 350.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/66d133d636b04abab60f84b7bc68a695.jpeg
CSD Chậu sành đồng 350.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/e73f419d1b1f427da0d4a72dcfc78256.jpeg
CSC3 Chậu sứ cúp nhỏ 90.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/881544cfdfed4cd59c264b105f298c07.jpeg
CSC2 Chậu sứ cúp 160.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/d1b745b395914b9b9a836bb74b18ae78.jpeg
CS2 chậu sứ kim cương cỡ nhỏ 100.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/b21115d0e88c4c588c58b96c4cbb1eef.jpeg
CSL5 Chậu sứ lu xám bộ 2 nhỏ 290.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/e35ef0b09ede4a18a3a4c9dcda2cb4b9.jpeg
CSL4 Chậu sứ lu xám bộ 2 lớn 350.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/07c0cae2e549459daf246e4464af5eb6.jpeg
CSL3 Chậu sứ lu xám cỡ nhỏ 170.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/acc1337aac934e6685c580bb8a72e60a.jpeg
CSL2 Chậu sứ lu xám cỡ trung 280.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/d85086e9a7cb4d4e87c7e0d0597b07b4.jpeg
CSL1 Chậu sứ lu xám đại 350.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/6ee545a0eed144fcad1beb320e1c90da.jpeg
CSC1 Chậu sứ chỉ vàng 280.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/0b6d3a9a021a4132a6e093c673750c67.jpeg
CSH2 Chậu sứ giỏ hoa nhỏ 280.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/b629b58dfa4342e89f8be778a8e760de.jpeg
CSH1 Chậu sứ giỏ hoa 350.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/ab5d15c2c20b41e38bd25e6b371a5ed6.jpeg
CS1 chậu sứ kim cương 260.000 VNĐ https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/40dec52a38dd463db2bd10fb6d2bedf2.jpg

  Ý kiến bạn đọc

Các Loại Cây cảnh đang bán chạy

cây cảnh bán chạy
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây