Bảng giá cây cảnh đang áp dụng tại Bancaycanhdep.com

Kính gửi quý khách hàng bảng giá đang áp dụng tại cửa hàng và website Bancaycanhdep.com. Giá cây cảnh có thể thay đổi tùy theo thời điểm. Quý khách có thể gọi trực tiếp đến sô 0916699856 để biết chính xác nhất

Bảng giá cây cảnh đang áp dụng tại Bancaycanhdep.com

Bảng giá cây cảnh

Bảng giá các loại cây cảnh đang áp dụng trên hệ thống cửa hàng Bán cây cảnh đẹp

 
Mã hàng Tên hàng hóa Giá bán Hình ảnh
SP000195 cây sa la 1m loại 80k 80.000,0  
SP000194 đế vương loại nhỏ 100.000,0  
SP000193 mật cật (trúc mây) 260.000,0  
SP000191 Bàng singapore 500k 500.000,0  
SP000190 Hồng môn nước 200.000,0  
SP000188 tùng bồng lai 50.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/989a8e89be4848d697c8ed67a42c4394.jpg
SP000180 trầu bà xẻ nước 120.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/aeb4ebcce38b4d6d9ae9852cc9fd1c74.jpg
SP000179 kim ngân bính loại 110k 110.000,0  
SP000177 sa la 30.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/94bbee5f934d4270a679adf20dfcf911.jpg
SP000176 kim ngân bính nhỏ 70k 70.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/d371d8c75ee64737b5f7c0c57dea28bc.jpg
SP000175 trường sinh 70k 70.000,0  
SP000174 hoa 10h 30.000,0  
SP000173 kim ngân 1 thân 250.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/5283726ad5014c3f9739cf171b9c35a5.jpg
SP000171 bàng sin loại 450k 450.000,0  
SP000169 kim ngân bính lớn 650.000,0  
SP000168 Trang leo 1.2m 260.000,0  
SP000163 Bàng Singapore 5tr 5.000.000,0  
SP000162 Ngọc ngân 90k 90.000,0  
SP000161 bàng singapore 250k 250.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/7febbe5d2f4a4cac805188dcfd609d23.jpg
SP000160 bàng sin loại 1500k 1.500.000,0  
SP000159 phát tài khúc loại 380k 380.000,0  
SP000154 bàng chiết 480.000,0  
SP000150 bàng sin loại 220k 220.000,0  
SP000149 bàng sin loại 250k 250.000,0  
SP000148 bàng sin loại 400k 400.000,0  
SP000140 bàng sin 1m2 3 nhánh 700.000,0  
SP000139 bàng sin loại 350k 350.000,0  
SP000132 lưỡi hổ vàng 180.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/74edc4a0918d4dcba2cea94f97381405.jpg
SP000131 lưỡi hổ bộ 3 trắng 70.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/fc5b7274d5c04941a491296ac35818b9.jpg
SP000130 phát tài may mắn 100.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/4c753a3ce62841e39385af13fa6d1e91.jpg
SP000129 kim ngân củ nhí 50.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/cf122c67db894bf595c859708dd3abbe.jpg
SP000128 câu tiểu trâm ( k chậu) 60.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/861c111262cd43d786c89df7f530ddb3.jpg
SP000127 đuôi công xanh tím 100.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/0d6a19d814404106a673e097c87b624c.jpg
SP000126 kim tiền mini 80.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/06bfe6018b694249a064b1dde817d414.jpg
SP000124 trầu bà nam mỹ 650.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/315a61c78af745b99d3201ba70e53252.jpg
SP000116 lưỡi hổ 3 cây 70.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/4409aa1d27de4a9e9ab7ea393ac52871.jpeg
SP000115 phát tài mini 20.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/75e083311c714f44bedeeb3691a902ab.jpg
SP000114 phát lộc hoa 30.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/bba36b866a434217b1cacd0c0df5d115.jpg
SP000113 trường sinh 50.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/89552b0340ab401b8b450d14a049183f.jpg
SP000111 dạ lan thanh lớn 90.000,0  
SP000110 dạ lan thanh nhỏ 50.000,0  
SP000109 trúc nhật 1m 90.000,0  
SP000108 cau vàng nhỏ 60.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/6604cef36a6d46ef8dbe936895210ec0.jpg
SP000107 nguyệt quới 100.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/c4fed42a54b3406f9a97da0326d4e232.jpg
SP000106 phát tài búp sen 55.000,0  
SP000105 lộc vừng 90.000,0  
SP000104 cây táo 70.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/adf4fb35399f4340be9178f77e6e818f.jpg
SP000103 Hoàng Yến 140.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/da67e5cbeadc4418b50162d3a40349b7.jpg
SP000102 tùng thơm 120.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/099d9184da0b43988373b43429f2bd04.jpg
SP000101 kim ngân 1 thân gốc lớn 350.000,0  
SP000099 bàng singapore 2m 1.800.000,0  
SP000080 Kim ngân để bàn chậu sứ đen 320.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/3a7249a3e43b47489e3783b673a22b03.jpeg
SP000079 Kim ngân chậu hoa xang 290.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/97198e7484d148f9bd659dac62b72e96.jpeg
SP000078 Kim ngân 1 thân chậu hoa đỏ 270.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/a1343ad55a8f4572a52b59b4d6dae772.jpeg
SP000077 Kim ngân 1 thân chậu vông trắng 300.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/8c7eb8d2ec514c568f0f8468e291c60a.jpeg
SP000076 Kim ngân 1 thân chậu sọc trắng 340.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/7a833e49f18643cd8b3f0727841411b6.jpeg
SP000075 Kim ngân chậu vàng 300.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/08307c3d24494b73bf84e486b122343d.jpeg
SP000074 Kim ngân ông phật 300.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/b8f7914f2e674fb29379d1052a1b99b0.jpeg
SP000071 Cây lưỡi hổ thường 40.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/5e18aa45be5f464693ae66ae8f583fd5.jpeg
SP000070 Cây vối bắc 90.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/b480ee29eda047049d1770d48c7dd895.jpeg
SP000069 Kim ngân 1 thân 180.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/03c9681592ee4c4499f08614fd50f58a.jpeg
SP000068 Kim ngân 3 khúc 280.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/2e94c505daf64fd6b9a705a230a8720b.jpeg
SP000067 Đuôi công xanh 100.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/9fb5749a72794544a563d5443821023e.jpeg
SP000066 Phát tài sọc nhỏ để bàn 40.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/a5f984f08bcb478698f9c3934ee67499.jpeg
SP000065 Kim ngân lương 280.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/47f855392c2f48bfb01549d60e871800.jpeg
SP000064 Dương xỉ 35.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/9e8e015d85d8441f9dfbed8f0b1af207.jpeg
SP000063 Lưỡi hổ xanh bụi lớn 150.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/ab111f5f3abf44018d075eb84bf08a9b.jpeg
SP000062 Giỏ cây nắp ấm 260.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/630ab55cecb340559af3c5a35f7a26fe.jpeg
SP000061 Đế vương vàng 180.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/d142d59d0b234f3580fecd3df8b6eb3f.jpeg
SP000060 Phát tài khúc 1 thân 70.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/6a99d4e61c1a4493acdef4cf8c4b72bf.jpeg
SP000059 Kim ngân thuỷ sinh 300.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/58632b83fe14478f86653e3dfa9c3c1a.jpeg
SP000058 Lưỡi thái thuỷ sinh để bàn 130.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/4f8028dd8e41410995c01cd292ebea6d.jpeg
SP000057 Cau tiểu trâm để bàn 140.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/41d83037e5234e9885aa401c15626173.jpeg
SP000056 Bàng mini để bàn 70.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/2e655dd8a34c422ab7027122b8b4e7d7.jpeg
SP000055 Ngũ da bì để bàn 70.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/8937ff656d554e7e968fa5c0524b0111.jpeg
SP000054 Kim ngân nơ 180.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/3ed09d55fbf346298e18765d463e78db.jpeg
SP000053 Kim ngân đèn 1 cây 250.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/b5a107e644bd4ede8fedbe7b2eb62e6a.jpeg
SP000052 Kim ngân đèn 2 cây 300.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/0ddeaa786af740c7afd0ed922647b95a.jpeg
SP000051 Trầu bà chân vịt lớn 140.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/a2afd6ec54854b3abdf01366c6b00664.jpeg
SP000050 Lan quân tử 155.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/7fc237ef9b174b3bbe635703410294bd.jpeg
SP000049 Đa búp đỏ để bàn 100.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/7edcf0c657414c71a1337ede237ec0a7.jpeg
SP000048 Lưỡi hổ búp sen 110.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/755479e16efb40c1a63b53bc3c7f7f6b.jpeg
SP000047 Lưỡi hổ thái 1 cây 100.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/fbff1bc3ad4e4ff2afd07247dfa3a7aa.jpeg
SP000046 Lưỡi hổ thái 3 cây 80.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/292abcd34b604742b77f33fe3f9dbc2b.jpeg
SP000045 Vạn lộc 90.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/bca831f9c6834918aa44347a167e761f.jpeg
SP000037 Thiên môn đông 80.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/8496fed1a72f4d449bfabd7ffadaf8f0.jpeg
SP000036 Trầu bà lỗ 65.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/af61638689764e758c0f17402733a471.jpeg
SP000035 Trầu bà thường 45.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/da740e3d92bc4b998665db5b8ba97ba0.jpeg
SP000034 Trầu bà thái 85.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/423bd3d54bf74abda249e35c3b9f4a4a.jpeg
SP000033 Phát tài khúc 480k 480.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/c062a8eac52d46288f991720d5ab066c.jpeg
SP000032 Phát tài khúc 200k 200.000,0  
SP000031 Kim tiền 320k 320.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/09919a16937740eb8227dc3258465fff.jpeg
SP000030 Kim tiền 160k 160.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/3e9f24873b124f86bac31783b9b59185.jpeg
SP000029 Lan ý thơm 80.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/0dd705cc6dd14e5c94b41343c3ce0a4d.jpeg
SP000028 Kim tiền 90k 90.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/ea9b308d790b4db9810eabb980ae76fe.jpeg
SP000027 Thanh lam 90.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/7b7479b743644d96962d95a8c351ef43.jpeg
SP000026 Bạch mã hoàng tử nhỏ 90.000,0  
SP000025 Lam thanh 160.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/d776b159929f47259b9e8098b949e1bf.jpeg
SP000024 Trúc quân tử 250.000,0  
SP000023 Bạch mã hoàng tử lớn 140.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/ed58f50c177c43b686851a56cb53a874.jpeg
SP000022 Đại phú gia 1m2 350.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/d7b5761bdd5245c19191058d54ed2df6.jpeg
SP000021 Đế vương xanh 260.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/8324d2c7963d4a11b675da9163b8f418.jpeg
SP000020 Phú quý 90.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/a76f634900bd45c383bd5d55539a33ad.jpeg
SP000019 Cau haiwai 220.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/9eff9ba827d74b9381766d6f09d3744b.jpeg
SP000018 Cau vàng 350.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/bf5ada95def64fee89293769f01b6868.jpeg
SP000017 Cau thái 100.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/863e7d3982e74e20bf732dbe52b853a1.jpeg
SP000016 Bàng đài loan cỡ nhỏ 500.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/eeef2acd236d4ec392de787fe7c30475.jpeg
SP000015 Bàng đài loan cỡ lớn 650.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/b910b6f842ea41858391596ab025e8b8.jpeg
SP000014 Trúc bách hợp 400.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/aaf188579ede43bbbf7212e849520a58.jpeg,https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/0888713106344d71a5bd36af373ec8c6.jpeg
SP000013 Lan ý đất 100.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/ea898d292de54f17b7be723152064a55.jpeg
SP000012 Đa búp đỏ lớn 300.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/500cb5861a484018bb357e41cb022dcc.jpeg
SP000011 Trầu bà thường xuân nhỏ 300.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/f56edd0615d74cd68117e3976476e22f.jpeg
SP000010 Trầu bà thường xuân lớn 350.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/7e274a0275134cab8ac301895d8a8783.jpeg
SP000009 Đuôi công 140.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/c3259573ce374b839967cb61410ce6b4.jpeg
SP000008 Phát tài sọc 420.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/0ca26f68dad540ef919d78ca301d3435.jpeg
SP000007 Phát tài núi 320.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/ee1195b64863412896eb9ae66b893ac9.jpeg
SP000006 Nguyệt quế 90.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/5f6a56df3f134e85ae65c25f930b9621.jpeg
SP000005 Cây giữ tiền lùn 100.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/8f9060e593b74de79701686e6a75f1ea.jpeg
CN01 Cọ nhật 45.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/128be22095bd4c798a15cb69484cfc69.jpeg
TBLC01 Trầu bà leo cột 650.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/8bfd68c9f26e4c549acefbd3974738c3.jpg
CTN02 Cây trúc nhật loại 1m2 180.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/b967804d33c44bd09a1b5a1e460e4e9c.jpeg,https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/4c2db595fafc44c1af92cf4d56fb24c3.jpg
CTN01 Cây trúc nhật loại 1m 90.000,0 https://cdn-images.kiotviet.vn/bancaycanhdep/b967804d33c44bd09a1b5a1e460e4e9c.jpeg

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây